Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä

tapaus leipäjonoyhteisö

  • Minna Mattila-Aalto Kuntoutussäätiö
Avainsanat: käytäntöyhteisö, auttamisyhteisö, tilanneoppiminen, ekspansiivinen oppiminen, opettamiskäsikirjoitus, oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], oma-apuryhmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p15769], vertaisryhmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p12877], syrjäytyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p8917], yhteisöllinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18727], yhteisökasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p6972], vapaaehtoistyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p3050], etnografia [http://www.yso.fi/onto/yso/p14028], identiteetti [http://www.yso.fi/onto/yso/p9743], sosiokulttuuriset tekijät [http://www.yso.fi/onto/yso/p21870], itseohjautuvuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p8016], haastattelututkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10632], Aikuiskasvatuksen vuoden tiedeartikkelit, oppimiskäsitykset [http://www.yso.fi/onto/yso/p6332]

Abstrakti

Yhteisössä toimijoille rakentuu oppijan identiteetti, jossa yhteisöjäsenyyteen liittyvän samankaltaisuuteen perustuvan luottamuksen avulla oppija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja etsii omanlaisensa tavan osallistua yhteisön toimintaan. Yhteisö tarjoaa apua tarvitseville yksilöille merkityksellistä toimintaa ja mahdollisuuden siirtyä apua antavan subjektin asemaan. Leipäjonoyhteisö kannustaa jäseniään siirtymään työllisten joukkoon itsensä auttamisen ajatuksella.

Kirjoittajan esittely

Minna Mattila-Aalto, Kuntoutussäätiö

valtiotieteiden tohtori, kasvatustieteen maisteri

erikoistutkija, Kuntoutussäätiö

Viittaaminen
Mattila-Aalto, M. (2012). Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä: tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus, 32(1), 6–16. https://doi.org/10.33336/aik.93965