Itseohjautuvan työssä oppimisen ihanuus ja ongelmallisuus

Kohti sosiokulttuurista näkökulmaa

Avainsanat: itseohjautuva oppiminen, työssäoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10225], sosiokulttuuriset tekijät [http://www.yso.fi/onto/yso/p21870], etnografia [http://www.yso.fi/onto/yso/p14028], teknologia [http://www.yso.fi/onto/yso/p2339]

Abstrakti

Itseohjautuvaa oppimista korostetaan etenkin aikuisten elämässä ja työssä. Usein se kuvataan myönteisenä, yksilölähtöisenä toimintana, jonka kautta itseohjautuvat aikuiset innostuvat, tuottavat luovia lopputuloksia ja voivat hyvin. Yksilölähtöisyys jättää kuitenkin huomiotta yhteisöllisyyden ja ympäristön merkityksen. Itseohjautuvaa oppimista tulisi lähestyä enemmänkin sosiokulttuurisesta kuin yksilöllisestä näkökulmasta.

Kirjoittajan esittely

Soila Lemmetty, Jyväskylän yliopisto

KT, tutkija, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

 

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
joulu 16, 2020
Viittaaminen
Lemmetty, S. (2020). Itseohjautuvan työssä oppimisen ihanuus ja ongelmallisuus : Kohti sosiokulttuurista näkökulmaa. Aikuiskasvatus, 40(4), 328–332. https://doi.org/10.33336/aik.100538