Koulutusta ja työkokemusta arvostetaan, mutta rahamääräiset tuotot laskevat

  • Erkki Laukkanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Avainsanat: ammatillinen aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p4163], aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300], koulutustaso [http://www.yso.fi/onto/yso/p12157], jatkuva koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p14966], työura [http://www.yso.fi/onto/yso/p20671], ammatillinen kehitys [http://www.yso.fi/onto/yso/p13158], urakehitys [http://www.yso.fi/onto/yso/p14983], henkinen pääoma [http://www.yso.fi/onto/yso/p9328], ansiokehitys [http://www.yso.fi/onto/yso/p3477], ansiotaso [http://www.yso.fi/onto/yso/p3481], työkokemus [http://www.yso.fi/onto/yso/p13157]

Abstrakti

”Työuran aikana hankittu ammatillinen aikuiskoulutus on vaikuttanut eniten työpaikan sisäiseen liikkuvuuteen, jonka kanssa myös aikuiskoulutuksen palkkavaikutus vahvasti korreloi. Mutta ammatillisten siirtymien tukena, kuten työpaikan tai ammatin vaihdossa, aikuiskoulutuksen rooli on pysynyt vaatimattomana”, kirjoittaa Erkki Laukkanen, joka väitteli vuonna 2010 koulutuksen ja työkokemuksen vaikutuksesta tulokehitykseen. Työsuhdeturva ja urakehitys ovat palkansaajille palkkaa tärkeämpiä arvoja. – Erkki Laukkasen väitöskirja Wage returns to training : evidence from Finland (Åbo Akademi, 2010).

Kirjoittajan esittely

Erkki Laukkanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

taloustieteen tohtori
ekonomisti, työllisyyden ja kestävän kasvun linja
Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK, Helsinki

Viittaaminen
Laukkanen, E. (2012). Koulutusta ja työkokemusta arvostetaan, mutta rahamääräiset tuotot laskevat. Aikuiskasvatus, 32(1), 29–38. https://doi.org/10.33336/aik.93967

Rahoittajat