Kuinka avoimen yliopiston opiskelija yhdistää opiskelun, työn ja perheen

Avainsanat: avoin yliopisto [http://www.yso.fi/onto/yso/p10855], elämäntilanne [http://www.yso.fi/onto/yso/p13126], yhteensovittaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p21164], aikuisopiskelijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p25875], motiivit (vaikuttimet) [http://www.yso.fi/onto/yso/p38390], haasteet (ongelmat) [http://www.yso.fi/onto/yso/p6564], työn ja vapaa-ajan tasapaino, perhe-elämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p2259]

Abstrakti

Aikuisopiskelijoiden motiivit avoimessa yliopistossa opiskeluun vaihtelevat tutkinnon tavoittelusta ammatilliseen pätevöitymiseen ja yleiseen sivistymiseen. Työn ja perheen yhdistäminen opiskeluun on aikuisopiskelijan kestohaaste.

Kirjoittajien biografiat

Saara Repo, Helsingin yliopisto

FT, pedagoginen yliopistonlehtori
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Otto Ruokolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

VTM, tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Satu-Tuulia Vuoksenranta, Maanpuolustuskorkeakoulu

KM, koulutussuunnittelija
Maanpuolustuskorkeakoulu

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2014
Viittaaminen
Repo, S., Ruokolainen, O., & Vuoksenranta, S.-T. (2014). Kuinka avoimen yliopiston opiskelija yhdistää opiskelun, työn ja perheen. Aikuiskasvatus, 34(4), 259–268. https://doi.org/10.33336/aik.94106