Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu

kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa

  • Ari Sutinen
  • Asko Karjalainen
Avainsanat: Kerschensteiner, Georg, James, William, Dewey, John, Mead, George Herbert, ammatillinen pedagogiikka, pragmatistis-transaktionaalinen pedagogiikka, pragmatismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p5766], ammatillinen koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9700], pedagogiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p1584], ammattikuva [http://www.yso.fi/onto/yso/p12893], ammatilliset opettajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p21826]

Abstrakti

Ammatillinen opetus on tietojen ja taitojen välittämistä opiskelijalle, mutta myös ammatillisen toiminnan uudistamista. Kuinka työtä ja ammatillista toimintaa kehittävää opetuskäytäntöä voidaan teoreettisesti perustella? Näkökulmana pragmatistis-transaktiivisen ammattipedagogiikan malli.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2014
Viittaaminen
Sutinen, A., & Karjalainen, A. (2014). Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu: kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa. Aikuiskasvatus, 34(4), 269–279. https://doi.org/10.33336/aik.94107