Oppimisvaikeudet työelämässä

Avainsanat: työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], Suomi, Pohjoismaat, oppimisvaikeudet [http://www.yso.fi/onto/yso/p5302], lukihäiriöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p5301], työsuojelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p4294], vaikeasti työllistyvät [http://www.yso.fi/onto/yso/p20859], ADHD [http://www.yso.fi/onto/yso/p4541]

Abstrakti

Suomalaisista aikuisista noin kymmenesosalla on lukutaidossaan ongelmia, jotka vaikeuttavat oppimista, työllistymistä ja työntekoa. Oppimisvaikeuksien huomioimista työpaikoilla on tutkittu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Tulosten mukaan oppimisvaikeuksia ei huomioida työhön perehdyttämisessä tai luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksessa missään Pohjoismaissa.

Kirjoittajan esittely

Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto

kasvatustieteen professori, Turun yliopisto

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
helmi 15, 2015
Viittaaminen
Silvennoinen, H. (2015). Oppimisvaikeudet työelämässä. Aikuiskasvatus, 35(1), 47–54. https://doi.org/10.33336/aik.94121