Ikääntyneet mukaan mediakasvatukseen

  • Päivi Hakkarainen
  • Pirkko Hyvönen
  • Tero Luksua
  • Outi Leinonen
Avainsanat: mediakasvatus, mediakulttuuri [http://www.yso.fi/onto/yso/p15592], ikääntyneet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2433]

Abstrakti

Ketkä ovat nykypäivän mediakulttuurin ikääntyneitä: työelämän yli 45-vuotiaat vai työelämästä eläkkeelle siirtyneet? Mielenkiintoinen tutkimusaihe sekin, toteavat artikkelin kirjoittajat. Kirjoittajat luovat katsauksen siihen, miten ikääntyneet ovat edustettuina viimeaikaisessa mediakasvatuskirjallisuudessa ja tutkimuksessa ja toteavat ikääntyneet jokseenkin unohdetuksi väestöryhmäksi. Tietotekniikan osaaminen koetaan nykyisyyden symbolina. Sen riittävä hallinta tuo ajassa ja kulttuurissa mukana olemisen tunnetta ja siitä syrjäytyminen häpeää. Mutta symbolista arvoa tärkeämpää on tietotekniikan välineellinen merkitys.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
helmi 15, 2009
Viittaaminen
Hakkarainen, P., Hyvönen, P., Luksua, T., & Leinonen, O. (2009). Ikääntyneet mukaan mediakasvatukseen. Aikuiskasvatus, 29(1), 44–51. https://doi.org/10.33336/aik.94169