Opintokerho pedagogisena toimintana

”oppivan vertaisryhmän” kehittämisen problematiikkaa

  • Jani Koskela
Avainsanat: aikuiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p5590], aikuisopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p10753], opintokerhot [http://www.yso.fi/onto/yso/p17706], ryhmäopetus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28251], itseopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p14362]

Abstrakti

Opintokerho on aikuisten omaehtoista ryhmäopiskelua. Se on ryhmässä tapahtuvaa intentionaalista toimintaa, joka pyrkii enemmän tai vähemmän opinnolliseen päämäärään yhdessä olemisen, tekemisen ja opiskelemisen kautta. Kirjoitus käsittelee kriittisesti opintokerhon eräitä pedagogisia ongelmakohtia, kuten vertaisohjauksen käsitettä ja lähtötasoltaan heterogeenisessa ryhmässä saavutettavaa yksilöllistä tulosta, oppimista, ja sen myötä kompetenssin muutosta.

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
helmi 15, 2009
Viittaaminen
Koskela, J. (2009). Opintokerho pedagogisena toimintana: ”oppivan vertaisryhmän” kehittämisen problematiikkaa. Aikuiskasvatus, 29(1), 58–63. https://doi.org/10.33336/aik.94171