”Filosofi isolla F:llä, vaikka asuukin Suomessa”

Johan Strang & Thomas Wallgren (toim.) Georg Henrik von Wright, modernin ajan ajattelija. Suom. Timo Soukola. Gaudeamus 2020. 349 sivua.

  • Jussi Onnismaa
Avainsanat: filosofia [http://www.yso.fi/onto/yso/p1056], kirjallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p8113], akateemikot [http://www.yso.fi/onto/yso/p14994], elämäkerrat [http://www.yso.fi/onto/yso/p11597]

Abstrakti

Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli kantaa ottava intellektuelli par excellence. Alun perin ruotsiksi ilmestynyt kokoelma sisältää 13 kirjoitusta akateemikosta sekä hänen oman kirjoituksensa tieteenfilosofiasta. Hän oli 1900-luvun yhden tärkeimmän filosofin Ludwig Wittgensteinin ystävä ja hänen postuumien teostensa toimittaja, joka kutsuttiin 31-vuotiaana Wittgensteinin seuraajaksi Cambridgen professuuriin. Ensimmäisenä pohjoismaisena filosofina von Wright sai oman niteensä arvostettuun The Library of Living Philosophers -julkaisusarjaan.

Kirjoittajan esittely

Jussi Onnismaa

FT, dosentti, työnohjaajakouluttaja, tietokirjailija

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Onnismaa, J. (2020). ”Filosofi isolla F:llä, vaikka asuukin Suomessa”: Johan Strang & Thomas Wallgren (toim.) Georg Henrik von Wright, modernin ajan ajattelija. Suom. Timo Soukola. Gaudeamus 2020. 349 sivua. Aikuiskasvatus, 40(2), 152-153. https://doi.org/10.33336/aik.95457