Teemanumero: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus eri oppiaineissa

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat ovat opetuksen sisältöinä oppiainerajat ylittäviä ja niitä voidaan käsitellä opetuksessa kunkin tiedonalan omasta näkökulmasta. Moniin muihin oppiainerajat ylittäviin teemoihin verrattuna ympäristöteemojen erityispiirre kuitenkin on, että niiden sisällöt ulottuvat luonnontieteiden ja ihmistieteiden välisen rajan yli, mikä tuo lisähaastetta aihepiirin tiedonalalähtöiseen opetukseen. Samalla ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sisältyy muutoksen tekemisen haaste, kun vaatimukset transformaatiosta kohti kestävää elämäntapaa ja hiilineutraalia yhteiskuntaa lisääntyvät.

Kutsumme ainedidaktiikan tutkijoita eri tiedonaloilta esittelemään tutkimustuloksiaan ja pohtimaan ympäristö- ja kestävyyskasvatusta ainedidaktiikan näkökulmasta. Miten ympäristö- ja kestävyyskasvatusta toteutetaan eri tiedonaloja tukien? Millaista monialaista ainedidaktiikkaa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla on luonteva toteuttaa? Miten kasvatus voi toimia muutoksen tekijänä kestävään yhteiskuntaan siirryttäessä?

Toivomme teemanumeroon empiirisiä ja katsausartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin tutkimusotteisiin ja metodeihin.

Kirjoittajien toivotaan ilmoittavan aikeestaan tarjota artikkelia 15.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen essi.aarnio-linnanvuori@wwf.fi. Teemanumeroon tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään 15.4.2020 mennessä Ainedidaktiikka-lehden sähköisen järjestelmän kautta. Artikkelit laaditaan noudattaen lehden sivuilla olevia kirjoittajan ohjeita.

Teemanumeron toimittavat Sirpa Tani ja Essi Aarnio-Linnanvuori

 

Teemanumero: Kehittyvä käsityö

Käsityöoppiaine on perustamisensa 1866 jälkeen suurimman muutoksen myllerryksessä. Perusopetuksen opetussuunnitelma on uudistunut, käsityön oppimis- ja työympäristöjä kehitetään uudenlaisen tekemisen pajojen, verstaiden ja design studioiden näkökulmasta ja opettajankoulutus pyrkii uudistumaan, jotta oppiaineen kehittäminen keksimisprosesseja, teknologiaoppimista, yritteliäisyyttä ja innovaatiokompetensseja kehittäväksi toiminnalliseksi oppiaineeksi mahdollistuisi. Sanomalehdissä ja YLEn sivuilla käydään vilkasta keskustelua siitä, pitäisikö palata vuoden 1998 perusopetuslakia edeltävään kahden erillisen käsityöoppiaineen aikaan ja kykeneekö opettajankoulutus enää tuottamaan päteviä opettajia kentälle. Muutosvastarinta saa puolustamaan vanhaa uusien mahdollisuuksien etsimisen sijaan.

Teemanumeron on tarkoitus kerätä yhteen käsityön pedagogista ja didaktista tutkimusta sekä näin vastata kentän opettajien ja opettajaopiskelijoiden tarpeeseen saada tieteellisiä tutkimustuloksia oman opetustyönsä lähtökohdaksi. Kutsumme käsityön ainedidaktiikan tutkijoita esittelemään tutkimustuloksiaan suomen ja ruotsin kielellä. Toivomme teemanumeroon empiirisiä ja katsausartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin tutkimusotteisiin ja metodeihin.

Kirjoittajia pyydetään ilmoittamaan aikeestaan tarjota artikkelia 30.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen eila.lindfors@utu.fi . Teemanumeroon tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään 15.3.2020 mennessä Ainedidaktiikka-lehden sähköisen järjestelmän kautta. Artikkelit laaditaan noudattaen lehden sivuilla olevia kirjoittajan ohjeita.  

Teemanumeron toimittavat professori Eila Lindfors ja yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö Turun yliopistosta.

 

 

Vuoden 2019 numerot viivästyvät:

Lehteä toimitetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi järjestelmässä. Järjestelmän kautta lähteneitä viestejä on mennyt yliopistojen roskapostikansioihin. Tämä on viivästyttänyt  useiden artikkelien arviointia ja toimittamista. Lehden kevään 2019 numero ilmestyy siten vasta syksyllä. TSV on korjannut roskapostisuodatusta yhteistyössä eri yliopistojen tietotekniikkaosastojen. Lehden toimitus pahoittelee viivästystä. 

Lehdessä on jatkuva kirjoittajakutsu.

Ainedidaktiikka on TSV luokittelema 1. tason julkaisufoorumi (JUFO 1) vuodesta 2018 alkaen.

Ainedidaktiikka on ottanut käyttöön vuodesta 2018 alkaen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja noudattaa tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Uusin numero

Vol 3 Nro 2 (2019)
Julkaistu: 2019-11-25

Toimitukselta

Artikkelit

Näytä kaikki numerot