Samtal om Budkavlen

Hågkomster från 1970–1990-talen

Författare

  • Sonja Hagelstam University of Jyväskylä, orcid.org/0000-0001-9084-4837

Nyckelord:

vetenskaplig tidskrift, utgivning, redaktionellt arbete, editorial work, editorship, journal

Abstract

Inga abstrakt i detta nummer

Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Hagelstam, S. (2021). Samtal om Budkavlen: Hågkomster från 1970–1990-talen. Budkavlen, 100, 69–84. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/102694