Vol 100 (2021): Budkavlen 100 år: En tidskrift i tiden

Bild av ett av Budkavlens första nummer i en mobiltelefon

Denna volym behandlar Budkavlens 100-åriga historia. Jubileumsnumret ska emellertid inte läsas som en regelrätt historik, utan istället belyses tidskriftens 100-åriga färdväg ur olika perspektiv. Samtliga som bidragit med texter, förutom Lars-Eric Jönsson, har under olika tider ingått i Budkavlens redaktionsråd. Många av artiklarna har en eftertänksam och tillbakablickande karaktär där det föränderliga redaktionella arbetet kring tidskriften diskuteras. Mycket har förändrats. Från att ha varit ett nationellt projekt har tidskriften utvecklats till ett vetenskapligt forum där texterna genomgår kollegial granskning och publicering online. Men det finns också tydliga spår av kontinuitet, såsom att tidskriften formas av den etnologiska och folkloristiska miljön vid Åbo Akademi.

Red. Lena Marander-Eklund & Fredrik Nilsson

Publicerad: 2022-03-03