Budkavlen i början av 2000-talet

förnyelsens decennier

Författare

  • Anna-Maria Åström Åbo Akademi

Nyckelord:

Budkavlen historik förändring

Abstract

Inga abstrakt i detta nummer

Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Åström, A.-M. (2021). Budkavlen i början av 2000-talet: förnyelsens decennier. Budkavlen, 100, 85–114. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/102942