”Till läsaren”

Budkavlen som emotionell, politisk praktik

Författare

  • Fredrik Nilsson Åbo Akademi

Nyckelord:

historik tidskrift

Abstract

Tilkommer senare

Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Nilsson, F. (2021). ”Till läsaren”: Budkavlen som emotionell, politisk praktik. Budkavlen, 100, 42–68. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/111632