”Till läsaren”

Budkavlen som emotionell, politisk praktik

Författare

  • Fredrik Nilsson Åbo Akademi

Nyckelord:

historik tidskrift

Abstract

Tilkommer senare

Sektion
Artiklar

Publicerad

2022-03-03

Referera så här

Nilsson, F. (2022). ”Till läsaren”: Budkavlen som emotionell, politisk praktik. Budkavlen, 100, 42–68. https://doi.org/10.37447/bk.111632