100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning

Författare

  • Fredrik Nilsson
  • Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

Nyckelord:

Budkavlen historik förändring
Sektion
Förord

Publicerad

2022-03-03

Referera så här

Nilsson, F., & Marander-Eklund, L. (2022). 100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning. Budkavlen, 100, 1–11. https://doi.org/10.37447/bk.102917