Tabeller

Tabell 1 Budkavlens redaktion 1922-1992, Tabell 2 Budkavlens redaktion 1993-2022

Författare

  • Sonja Hagelstam Åbo Akademi

Nyckelord:

Redaktionellt arbete budkavlen
Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Hagelstam, S. (2021). Tabeller: Tabell 1 Budkavlens redaktion 1922-1992, Tabell 2 Budkavlens redaktion 1993-2022. Budkavlen, 100, 126–131. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/111991