Budkavlen ur ett helikopterperspektiv

faser, teman och texttyper

Författare

  • Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

Nyckelord:

Budkavlen historik förändring, tidskrift, vetenskap, humaniora, etnologi, folkloristik, redigeringsarbete, teman, texttyper

Abstract

 Inga abstrakt i detta nummer

Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Marander-Eklund, L. (2021). Budkavlen ur ett helikopterperspektiv: faser, teman och texttyper. Budkavlen, 100, 12–41. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/102916