Budkavlen 100 år

En tidskrift i tiden

Författare

  • Lena Marander-Eklund Åbo Akademi
  • Fredrik Nilsson Åbo Akademi

Abstract

Hela numret

Sektion
Helt nummer

Publicerad

2021-11-12

Referera så här

Marander-Eklund, L., & Nilsson, F. (2021). Budkavlen 100 år: En tidskrift i tiden. Budkavlen, 100, 1–131. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/111992