Snor

äckligt, sjukt och farligt

Författare

  • Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

Nyckelord:

snor , äckligt, sjukdom, snot, disgusting, illness

Abstract

I artikeln studeras det äckliga med utgångspunkt i de kulturella betydelser som snor laddas med.  Snor uppfattas som äckligt, ett sjukdomssymtom och något farligt beroende på situationen. Snor är slem som bildas i slemhinnan i näsan och slemmet ökar i samband med inflammation. Det resulterar i snuva. Nästan alla är snuviga och snoriga ibland. I folkmedicinska uppteckningar finns en uppsjö med botemetoder mot snuva. Idag har snor fått en annan dimension i och med Corona-viruset. Nu kan snor vara rent av livsfarligt.

De kulturella betydelser som snor laddas med diskuteras genom fokus på följande 1) Snor och äckel 2) Snor som sjukdomssymptom och 3) snor och fara i relation till Corona-viruset. Som teoretiskt perspektiv används bland annat Mary Douglas (1997) tankar om renhet, fara och smuts. Även snor som moraliskt äckel och äckel och fara diskuteras samt de rituella praktiker som omgärdar snor. Materialet består främst av traditionsuppteckningar och frågelistsvar. Snor i samband med sjukdom omtalas väldigt neutralt. Samtidigt uppfattar vi snor, speciellt andras snor, som äckligt.

 

In this article, I will discuss snot in relation to common cold and in relation to the Coronavirus. The object of the article is to look at how snot is charged with different cultural meanings when talking about common cold and the Coronavirus. The study is delimited to study snot in relation to illness and cures of it. I will discuss weather snot is looked upon as something disgusting, dangerous or something neutral.

Sektion
Artiklar

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Marander-Eklund, L. (2022). Snor : äckligt, sjukt och farligt. Budkavlen, 101, 59–81. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/115230