Vol 101 (2022): Äckel som kulturell kraft

Pärmbild Budkavlen 2022. Pissoar med klotter på väggarna.

Detta nummer av Budkavlen fokuserar på vad äckel och äcklighet åstadkommer i olika sammanhang. Det äckliga kan både avstöta och attrahera, väcka både nyfikenhet och avsmak. Äckel är en kulturellt formad känsla som kan ha starka effekter i världen och i enskilda människors liv. Artiklarna som ingår visar bland annat hur hur äckel kan användas för att styra in människor i önskad riktning, engagera människor att handla och avskräcka dem från oönskat beteende.

Red. Blanka Henriksson & Ann-Helen Sund

Publicerad: 2022-12-18

Helt nummer

Förord