Tankeväckande avhandling om hur heteronormativa konstruktioner upprätthålls i mötet mellan människa och väsen

Författare

  • Tanja Mikkonen Helsingfors universitet

Nyckelord:

folksägner, queer, erotik

Abstract

Recension av Harjunen, Catarina: Att dansa med de(t) skeva – Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner. Avhandling. Åbo: Åbo Akademi Förlag. 230 s.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Mikkonen, T. (2022). Tankeväckande avhandling om hur heteronormativa konstruktioner upprätthålls i mötet mellan människa och väsen. Budkavlen, 101, 163–165. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119754