Tentakulärt och taktilt på museet

Författare

  • Catarina Harjunen Åbo Akademi

Nyckelord:

museologi, museum, modernitet, konservering, konservator, posthumanism, miljöhumaniora, materiell feminism, antropocentrism

Abstract

Recension av Owman, Caroline: Det meränmänskliga museet: Konservatorns bevarandepraktik som flyktlinje i modernitetens museum. Umeå: Umeå universitet, 2021. 207s.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Harjunen, C. (2022). Tentakulärt och taktilt på museet. Budkavlen, 101, 178–180. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/116963