Kulturarvsobjekt och kampen om besökarnas underhållning

Författare

Nyckelord:

Arkeologi, besöksnäring, kulturarvsarbete

Abstract

Recension av Maija Mäkis doktorsavhandling Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin – Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla. Åbo universitet 2020. 

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Björkman, J. (2022). Kulturarvsobjekt och kampen om besökarnas underhållning. Budkavlen, 101, 161–162. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/121718