Människonära vardagshistoria

Författare

  • Sofie Strandén-Backa Åbo Akademi

Nyckelord:

konsumtion, minoritet, kulturmöte, kringvandrande försäljare

Abstract

Recension av Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. Red. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (2021). Svenska litteratursällskapet, Helsingfors och Appell förlag, Stockholm. 309 s.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Strandén-Backa, S. (2022). Människonära vardagshistoria. Budkavlen, 101, 169–172. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119536