Äckel som kulturell kraft

Författare

Nyckelord:

äckel, mat, kulturell kraft, ahmed, kristeva, disgust, food, cultural force

Abstract

Det äckliga kan både avstöta och attrahera, väcka både nyfikenhet och avsmak. Äckel är en kulturellt formad känsla som kan ha starka effekter i världen och i enskilda människors liv.  Det kan användas för att styra in människor i önskad riktning, engagera människor att handla och avskräcka dem från oönskat beteende.

 

Sektion
Förord

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Henriksson, B., & Sund, A.-H. (2022). Äckel som kulturell kraft. Budkavlen, 101, 1–10. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/125080