Äckel som kulturell kraft

Författare

Nyckelord:

äckel, smuts, abjekt, Mary Douglas, Sarah Ahmed, disgust, dirt, abject

Abstract

Detta nummer av Budkavlen fokuserar på vad äckel och äcklighet åstadkommer i olika sammanhang. Det äckliga kan både avstöta och attrahera, väcka både nyfikenhet och avsmak. Äckel är en kulturellt formad känsla som kan ha starka effekter i världen och i enskilda människors liv. Artiklarna som ingår visar bland annat hur hur äckel kan användas för att styra in människor i önskad riktning, engagera människor att handla och avskräcka dem från oönskat beteende.

Red. Blanka Henriksson & Ann-Helen Sund

Sektion
Helt nummer

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Henriksson, B., & Sund, A.-H. (2022). Äckel som kulturell kraft. Budkavlen, 101, 1–182. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/125443