Ligger museikompetensens kärna i praktikerna?

Författare

Nyckelord:

Museer, museiarbete, museologi, praktiker

Abstract

Recension av Inkeri Hakamies doktorsavhandling Practicing Museums: Museum People, Museum Work and Change in Practice. Helsingfors universitet 2019.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Björkman, J. (2022). Ligger museikompetensens kärna i praktikerna? . Budkavlen, 101, 181–182. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/121700