Trender och traditioner i Åbo under de gångna hundra åren

Författare

  • birgitta svensson stockholms universitet

Nyckelord:

etnologi, åbo akademi, vetenskapshistoria
Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

svensson, birgitta. (2022). Trender och traditioner i Åbo under de gångna hundra åren. Budkavlen, 101, 173–175. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119363