Rumslighet i sagomiljöer

Författare

  • Ailana Moore Åbo Akademi

Nyckelord:

rumslighet, folksaga, Bröderna Grimm, sagoanalys

Abstract

Recension av Nada Kujundžić: Narrative Space and Spatial Transference in Jacob and Wilhelm Grimm’s Fairy Tales. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora, 518, (2020).

Sektion
Recensioner

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Moore, A. (2022). Rumslighet i sagomiljöer. Budkavlen, 101, 166–168. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119339