Vardagen som folkloristiskt laboratorium

Tystnader, erfarenheter och berättelser

Författare

  • Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

Nyckelord:

Folkloristik, forskning, vardag, tystnad, erfarenhet, berättelser, folkloristics, research, silence, experience, narratives, everyday life

Abstract

Texten är Lena Marander-Eklunds föredrag på professorsinstallationen vid Åbo Akademi 2.12.2022

Sektion
Installationsföreläsning

Publicerad

2022-12-18

Referera så här

Marander-Eklund, L. (2022). Vardagen som folkloristiskt laboratorium: Tystnader, erfarenheter och berättelser. Budkavlen, 101, 149–155. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/125444