Människor och andra djur

Kulturella perspektiv på arter i samspel

Författare

  • Sanna Lillbroända-Annala Åbo Akademi
  • Sonja Hagelstam Åbo Akademi

Abstract

Inget abstract.

Sektion
Förord

Publicerad

2020-11-10

Referera så här

Lillbroända-Annala, S., & Hagelstam, S. (2020). Människor och andra djur: Kulturella perspektiv på arter i samspel. Budkavlen, 99, 1–10. https://doi.org/10.37447/bk.99518