Vol 99 (2020): Människor och andra djur

Budkavlen 2020, Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi: Människor och andra djur.Omslagsbild: Bilden föreställer ett insekthotell i form av ett hus av trä

Detta nummer av Budkavlen utgör ett bidrag till det växande forskningsfältet kulturella djurstudier. I volymen behandlas för­hållandet mellan djur, kultur och mellanartsliga relationer ur flera olika perspektiv. Numret svarar på det i tiden liggande intresset och behovet av att kulturanalytiskt analysera och reflektera över människans relationer till andra djur och arter och deras relation till oss. I volymens bidrag fokuseras bland annat hur djur klassificeras, värderas och problematiseras, hur vi förhåller oss till djur, hur vi pratar om djur och vilka praktiker som uppstår i möten med djur i vår vardag.

Red. Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala

Publicerad: 2020-11-17

Helt nummer

Förord

Lectio

Eftertexter