Kustfiskare om hållbarhet, resiliens och kunskap

Författare

  • Niklas Huldén Åbo Akademi

Abstract

Recension över Kirsi Sonck-Rautio: The Fishers of the Archipelago Sea – Resilience, Sustainability, Knowledge, and Agency. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja - Ser. B Osa – Tom. 493. Turku 2019.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2020-11-10

Referera så här

Huldén, N. (2020). Kustfiskare om hållbarhet, resiliens och kunskap. Budkavlen, 99, 177–180. https://doi.org/10.37447/bk.99541