Utflykter till framtidens stränder – diskussioner om kollaps

Författare

  • Maija Mäki

Abstract

Recencion av Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.): Kollaps. På randen av fremtiden. Illustrert av Kristen Jensen Helgeland. Dreyers Forlag Oslo, 2018.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2020-11-10

Referera så här

Mäki, M. (2020). Utflykter till framtidens stränder – diskussioner om kollaps. Budkavlen, 99, 181–182. https://doi.org/10.37447/bk.99542