Ett feministiskt credo

Lectio praecursoria

Författare

  • Catarina Harjunen Åbo Akademi

Abstract

Catarina Harjunen disputerade för doktorsgraden vid ämnet nordisk folkloristik den 4 september 2020 vid Åbo Akademi med avhandlingen Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.  Som opponent fungerade docent, lektor Maria Bäckman, Stockholms universitet och som kustos professor Lena Marander-Eklund.
Sektion
Lectio

Publicerad

2020-11-10

Referera så här

Harjunen, C. (2020). Ett feministiskt credo: Lectio praecursoria. Budkavlen, 99, 170–176. https://doi.org/10.37447/bk.99540