Tema för nummer 101, 2022: "Äckel som kulturell kraft". Se Call for abstracts!

Tidskriften Budkavlen utges av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Fokus ligger på akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi, folkloristik, kulturanalys och kulturhistoria). Redaktionsrådet välkomnar originalmanus på max 40.000 tecken (inklusive mellanslag) skrivna på svenska eller på nordiska språk. Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur där två referenter avgör artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Budkavlen grundades år 1922 och tidskriften utkommer en gång per år.

Senaste numret

Vol 99 (2020): Människor och andra djur
Budkavlen 2020, Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi: Människor och andra djur.Omslagsbild: Bilden föreställer ett insekthotell i form av ett hus av trä

Detta nummer av Budkavlen utgör ett bidrag till det växande forskningsfältet kulturella djurstudier. I volymen behandlas för­hållandet mellan djur, kultur och mellanartsliga relationer ur flera olika perspektiv. Numret svarar på det i tiden liggande intresset och behovet av att kulturanalytiskt analysera och reflektera över människans relationer till andra djur och arter och deras relation till oss. I volymens bidrag fokuseras bland annat hur djur klassificeras, värderas och problematiseras, hur vi förhåller oss till djur, hur vi pratar om djur och vilka praktiker som uppstår i möten med djur i vår vardag.

Red. Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala

Publicerad: 2020-11-17

Helt nummer

Förord

Lectio

Eftertexter

Visa alla nummer