Pysähdyttävät paikat

Videoitu kävelyhaastattelu etnografisena menetelmänä

Kirjoittajat

  • Karoliina Ojanen

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.76610

Lähdeviitteet

Aula, Inkeri. 2018. ”Aistikävely kaupunkimaisemaan – yhteisen tilan kokemus ja joutomaiden polut. ” Elore 25(1): 74–95.

Barad, Karen. 1998. ”Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality.” A Journal of Feminist Cultural Studies 10(2): 287–128. https://doi.org/10.1086/345321

Barad, Karen. 2003. ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter comes to Matter.” Signs. Journal of Women in Culture and Society 28(3): 801–831. https://doi.org/10.1215/9780822388128.

Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press.

de Certeau, Michel. 1984. The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press.

Gordon, Lisi, Charlotte Rees, Jean Ker ja Jennifer Cleland. 2017. ”Using video-reflexive ethnography to capture the complexity of leadership enactment in the healthcare workplace.” Advances in Health Sciences Education 22(5): 1101–1121. https://doi.org/10.1007/s10459-016-9744-z

Haraway, Donna. 1989. Primate Visions. Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge.

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

Haraway, Donna. 1992. ”The Promises of Monsters: A Regenerative Politics of Inappropriate/d Others.” Teoksessa Cultural Studies, toimittaneet Lawrence Grossberg, Cary Nelson ja Paula Treichler, 295–337. New York: Routledge.

Hobson, Pru. 2007. ”Beasts and Boundaries: An Introduction to Animals in Sociology, Science and Society. Qualitative Sociology Review 3(1): 23–41.

Hongisto, Ilona. 2015. Soul of the documentary: Framing, expression, ethics. Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048525294

Ingold, Tim. 2004. ”Culture on the ground.” Journal of Material Culture 9(3): 315–340. https://doi.org/10.1177/1359183504046896

Irni, Sari. 2013. ”Kun jälkistrukturalismi kohtaa luonnontieteistä inspiroituneen uusmaterialismin: Herkän luennan harjoitus.” Sukupuolentutkimus 26(4): 5–16.

Jokinen, Ari, Eveliina Asikainen ja Kirsi Mäkinen. 2010. ”Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä.” Sosiologia 47(4): 255–269.

Kemppainen, Teemu. 2017. Disorder and insecurity in a residential context: A study focusing on Finnish suburban housing estates built in the 1960s and 1970s. Helsinki: Helsingin kaupunki.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina ja Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen. 2017. ”Muistelun monet muodot – kertomus, kehollisuus ja hiljaisuus paikan tietämisen tapoina” Elore 24(1): 1–17.

Kusenbach, Margarethe. 2003. ”Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool.” Ethnography 4(3): 455–485. https://doi.org/10.1177/146613810343007

Lee, Jo ja Tim Ingold. 2006. ”Fieldwork on Foot: Perceiving, Routing, Socializing.” Teoksessa Locating the Field: Space, Place and Context in Anthropology, toimittaneet Simon Coleman ja Peter Collins, 67–85. New York: Berg.

Oinas, Elina. 2004. ”Haastattelu: Kokemuksia, kohtaamisia, kerrontaa.” Teoksessa Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta, toimittanut Marianne Liljeström, 209–227. Tampere: Vastapaino.

Ojanen, Karoliina. 2018. ”Erojen yhdentekevyydestä jokapäiväiseen rasismiin: Monikulttuurisia kohtaamisia Helsingin lähiöissä.” Alue ja ympäristö 47(1): 3–16.

Pink, Sarah. 2007. ”Walking with video.” Visual Studies 22(3): 240–252. https://doi.org/10.1080/14725860701657142

Pink, Sarah. 2009. Doing Sensory Ethnography. Thousand Oaks: Sage. https://doi.org/10.4135/9781446249383

Pink, Sarah. 2011. ”From Embodiment to Emplacement. Rethinking Competing Bodies, Senses and Spatialities.” Sport, Education and Society 16(3): 343–355. https://doi.org/10.1080/13573322.2011.565965

Pink, Sarah. 2013. Doing Visual Ethnography. London: Sage.

Rojola, Sanna. 2000. ”Donna Haraway – mieluummin kyborgi kuin jumalatar.” Teoksessa Feministejä - aikamme ajattelijoita, toimittaneet Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen ja Marianne Liljeström, 137–160. Tampere: Vastapaino.

Suopajärvi, Tiina. 2014. ”Kävelyssä rakentuva paikka: Oulun kaupunkikeskusta seniorikaupunkilaisten sosiomateriaalisena ympäristönä.” Sosiologia 51(4): 332–346.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-20

Viittaaminen

Ojanen, K. (2018). Pysähdyttävät paikat: Videoitu kävelyhaastattelu etnografisena menetelmänä. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.76610