Ei nimi miestä pahenna, mutta paljon se kertoo

Kotilainen, Sofia 2008: Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle

  • Merja Leppälahti
Julkaistu
2009-05-01
Viittaaminen
Leppälahti, M. (2009). Ei nimi miestä pahenna, mutta paljon se kertoo: Kotilainen, Sofia 2008: Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Elore, 16(1). https://doi.org/10.30666/elore.78797
Osasto
Kirja-arviot