Pohjanmaan kaupunkien tuomareihin kohdistetut virkavirhesyytteet n. 1780-1880

Kirjoittajat

  • Arja Rantanen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

virkavirheet, raastuvanoikeus, kämnerinoikeus, kanneviskaali, Vaasan hovioikeus, huono hallinto, 1700-luku, 1800-luku

Abstrakti

Kaupunkien alioikeuksien, raastuvanoikeuden ja kämnerinoikeuden, tuomioiden laillisuus ja toiminnan tarkastus kuuluivat hovioikeuden kanneviskaalille. Valvonnassa noudatettiin 1700-luvun puolivälissä laadittuja kuninkaallisia ohjeita virkavirheiden tutkinnalle ja rankaisemiselle. Vaasan hovioikeden kanneviskaalin asiakirjojen nojalla tutkitaan neljän pohjalaisen kaupungin, Vaasan, Kokkolan, Oulun ja Tornion alioikeuksien toimintaa ja niitä kohtaan nostettuja virkavirhesyytteitä 1700-luvun lopulta 1800-luvun lopulle.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2021-10-29