Vol 21 Nro 5 (2021): Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa n. 1600 – 1900

					Näytä Vol 21 Nro 5 (2021): Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa n. 1600 – 1900

Korruption määrittely yleisellä tasolla on usein varsin vaivatonta. Tavallisimmin lähtökohtana on käsitys siitä, että kyseessä on julkisen vallan tai luottamuksen enemmän tai vähemmän vakava väärinkäyttäminen. Tämä määritelmä, julkisen vallan väärinkäyttö, on tämän teemanumeron lähtökohta. Historiantutkija kuitenkin törmää varsin nopeasti ajan ja menneisyyden kontekstien aiheuttamiin ongelmiin sekä niistä syntyviin ristiriitaisuuksiin. Millaista oli korruptio vaikkapa 1600–1800-luvun Ruotsissa ja Suomessa? Miten sinänsä tavallisimmin haitallisena pidetyn ilmiön voi määritellä ja – ennen kaikkea – tutkia? Miksi sitä esiintyi ja millaisia muotoja se sai? Tässä teemanumerossa varhaismodernia korruptiota ja huonoa hallintoa tutkitaan ennen muuta tapaustutkimusten avulla. 

 

Kuvateksti:

Valtaneuvos, lakikomission puheenjohtaja Gustaf Cronhielm luovuttaa vuoden 1734 yleisen lain kuningas Fredrik I:lle. Jo vuodesta 1686 valmisteltu laki perustui paljolti vanhoihin asetuksiin ja oli pitkään oikeudenmukaisen lainkäytön ja hyvän hallinnon kulmakivi niin Ruotsissa kuin Suomessa. Lähde: Decker, Paul, Martin Engelbrecht, ja Andreas Hoffer. Gustaf Cronhielm Luovuttaa Vuoden 1734 Lain Fredrik I: Lle 1734. Museovirasto.finna.fi [https://finna.fi/Record/musketti.M012:HK10001:225]

Julkaistu: 2021-10-29