Korruptio ja huono hallinto tutkimuskohteena varhaismodernissa Ruotsissa

näkökulmat, menetelmät ja mahdollisuudet

Kirjoittajat

  • Petri Karonen Jyväskylä universitet
  • Nils Erik Villstrand

Avainsanat:

Korruptio, huono hallinto, Ruotsi, Suomi, varhaismoderni aika, lähdeaineistot, menetelmät

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään korruption ja huonon hallinnon tutkimusta menneisyydessä, ennen kaikkea Ruotsin ja Suomen yhteisen historian ajalla. Tarkoituksena on antaa tämänhetkisen tutkimustiedon valossa yleiskuva siitä, mitä teemasta tällä hetkellä tiedetään sekä pohtia tulevan tutkimuksen mahdollisuuksia, ongelmia (mukaan luettuna lähdekriittiset vaikeudet) sekä vastaisen tutkimuksen lähestymistapoja.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2021-10-29