Suomalaisen hevosrodun synty. Maatiaishevonen ja kotieläinjalostuksen kansainvälinen murros 1893–1907

Kirjoittajat

  • Hilja Solala Tampereen yliopisto, Historian oppiaine

Avainsanat:

Lectio praecursoria, Suomenhevonen, Alkuperäisrotu, Maatalouden historia, Kotieläinten historia

Abstrakti

FM Hilja Solalan historian alaan kuuluva väitöskirja ”Suomalaisen hevosrodun synty. Maatiaishevonen ja kotieläinjalostuksen kansainvälinen murros 1893–1907” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27.8.2021. Vastaväittäjänä toimi dosentti Ann-Catrin Östman Åbo Akademista ja kustoksena professori Pertti Haapala.