Vol 22 Nro 1 (2022): Materian, tiedon ja ihmisten matkassa. Näkökulmia kirjallisen kulttuurin liikkeen tutkimukseen

					Näytä Vol 22 Nro 1 (2022): Materian, tiedon ja ihmisten matkassa. Näkökulmia kirjallisen kulttuurin liikkeen tutkimukseen

Miten kirjat liikkuivat 1800-luvun alussa itäsuomalaisiin kokoelmiin? Millaisen liikkeen tuloksena Viipuri sai kirjapainonsa ja ensimmäiset lehtensä – ja miten paikallisessa sanomalehdessä käsiteltiin muiden kirjallisesti aktiivisten ihmisten liikkumista? Entä mitä päiväkirja-aineisto voi kertoa arkisesta kävelemisestä? Teemanumero tarjoaa uusia, monipuolisia näkökulmia liikkeen tutkimiseen. Numeron tutkimusartikkelit keskittyvät tarkastelemaan ihmisten ja materian liikkumista 1800-luvun alun Suomessa. Katsausartikkelit laajentavat teemanumeron maantieteellistä ulottuvuutta myös saman aikakauden eteläiseen Eurooppaan, osin myös globaaleihin karttatutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kuvateksti: Kulkija maaseudulla, taustalla kylä tuulimyllyineen. Laveeraus vuodelta 1825. Lähde: Museoviraston kuvakokoelmat. https://museovirasto.finna.fi/Record/museovirasto.7E97C3FDC643D8DAEC283721013E49D1

Julkaistu: 2022-04-04