Kartat liikkeessä

Kirjoittajat

  • Johanna Skurnik Helsingin yliopisto

Avainsanat:

karttahistoria, jälkirepresentationaalinen teoria, esineiden sosiaalinen elämä

Abstrakti

Katsauksessa tarkastelen jälkirepresentationaalisen ja prosessuaalisen lähestymistavan merkitystä karttojen historialliselle tutkimukselle. Kriittisen karttatutkimuksen teoriasta innoittuneet tutkijat tarkastelevat karttoja yhä useammin jäljittämällä niiden elämänkaaria ja ”sosiaalisia elämiä” valmistuksesta erilaisiin liikkuvuuksiin ja käyttökonteksteihin. Näin syntyy mahdollisuus ymmärtää millaisia merkityksiä kartat saavat samanaikaisesti eri konteksteissa. Lähestymistapa tuottaa uudenlaisen ymmärryksen kartoista osallisina tilan tuottamisen ja kuvittelun jatkuvasti käynnissä olevissa prosesseissa. Jälkirepresentationaalinen viitekehys havainnollistaa uudenlaista ajattelutapaa vanhojen karttojen tutkimuksessa ja luo uusia mahdollisuuksia historiantutkimukselle.