Kreikan 200-vuotiaan vallankumouksen monet äänet

Kirjoittajat

  • Janne Tunturi

Avainsanat:

Kreikan vallankumous, Osmanien valtakunta, 1820-luku, 200-vuotisjuhla, lähteet, aikalaiskeskustelu, kirjallisuus, aatteet

Abstrakti

Kreikan vallankumouksen 200-vuotisjuhlavuonna julkaistiin useita uusia aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Keskeistä niissä on äänen antaminen aiemmin vähemmän tutkituille ryhmille kuten kreikkalaisille itselleen ja osmaneille. Vallankumouksen globaali merkitys nähdään myös yhä oleellisempana.