Ylioppilaan matkassa

Opinkäyntiä ja kävelemistä 1800-luvun alussa

Kirjoittajat

  • Heli Rantala Turun yliopisto

Avainsanat:

kävely, opinkäynti, liikkuminen, 1800-luku

Abstrakti

Artikkeli käsittelee kävelemistä 1800-luvun alun Suomen maantiellä sekä kaupungissa. Kävelemistä tarkastellaan artikkelissa ensisijassa mikrotason ilmiönä, yksilön kirjoittamana kokemuksena. Lähdemateriaalina artikkelissa hyödynnetään Anders Johan Sjögrenin (1794–1855) päiväkirja-aineistoa. Vuonna 1813 Sjögren käveli noin 26 peninkulman pituisen matkan kotiseudultaan Iitistä Turkuun aloittaakseen yliopisto-opinnot. Tämän yksittäisen kävelyn lisäksi Sjögren merkitsi päiväkirjaansa arkista liikkumistaan Turussa opiskeluvuosiensa aikana. Sjögrenin kävelyrutiinien kautta artikkeli nostaa esille kävelemisen historiaa koskevassa tutkimuksessa vähemmän käsitellyn arkisen ja toisteisen kävelemisen.