Kirjat liikkeellä 1800-luvun alun Itämeren alueella

Kirjoittajat

  • Ulla Ijäs Turun yliopisto

Avainsanat:

Viipuri, 1800-luku, kirjakauppa, kirjasto, keräily, kauppias, papisto

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee kirjojen liikkumista Itä-Suomessa 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Tutkimusaineistona on kolme kirjakokoelmaa tai niistä laadittua perukirjaa: pappi Anton Ulrik Rönnholmin (1787–1862) sekä kauppias Johan Friedrich Hackmanin (1755–1807) ja Johan Sigfrid Ignatiuksen kirjakokoelmat (1749–1831). Kirjakokoelmien kartuttamista ja kirjoihin tehtyjä merkintöjä seuraamalla voidaan havaita ylirajaiset yhteydet ja havainnollistaa aiemmin vähemmän tutkittuja materiaalisia ja kulttuurisia yhteyksiä. Kirjojen liikkeitä tutkimalla osoitetaan, että itäsuomalaiset kirjakeräilijät liittyivät tiiviisti saksankieliseen urbaaniin kosmopoliittiin ryhmään, joka 1800-luvun alkupuolella muotoutui Itämeren ympärysalueella ja keskisemmässä saksankielisessä Euroopassa. Kirjat olivat liikkuva tiedon materiaalinen käyttöliittymä, jonka historiaa tutkimalla saadaan uutta tietoa tiedonkulun sekä materian ja ihmisten liikkumisesta.