Oppineiden liikkuminen ja sanomalehti-ilmoitukset 1800-luvun alun Viipurissa

Kirjoittajat

  • Heidi Hakkarainen Turun yliopisto

Avainsanat:

Viipuri, 1800-luku, oppineet, liikkuminen, sanomalehdistö, ilmoitukset

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee oppineiden liikkumista Viipurin alueella Anders Cederwallerin kirjapainon painaman saksankielisen sanomalehden ilmoitusmateriaalin pohjalta. Viipurissa vuosina 1823–1832 ilmestynyt Wiburgs Wochenblatt -lehti palveli aikanaan erilaisia päämääriä. Se julkaisi uutisten, artikkeleiden ja kaunokirjallisten tekstien lisäksi viranomaisten tiedonantoja ja matkustajalistoja, sekä myös ihmisten omia ilmoituksia, jotka liittyivät kaupunkiin tuloon tai kaupungista lähtemiseen. Sanomalehteä käyttivät monet ryhmät, kuten kauppiaat, käsityöläiset ja kiertävät teatteriryhmät, mutta myös liikkuvat yksityisopettajat, kuten tanssinopettajat ja kieltenopettajat, jotka eivät olleet kiinnittyneet mihinkään instituutioon, vaan joille liikkumisella ja kokemuksella eri maissa työskentelystä oli tärkeä rooli osana ammattitaitoa. Ihmisten liikkumisen myötä levinneet varhaisen lehdistön ylirajaiset käytännöt, kuten sanomalehti-ilmoitukset, auttavat ymmärtämään sitä, miten varhaiset sanomalehdet eivät vain toimineet liikkumisen valvonnan ja rajoittamisen välineinä, vaan varsinkin luku- ja kirjoitustaitoiset oppineet hyödynsivät niitä eri tavoin liikkumisessa: niiden avulla tuotiin näkyväksi liikkumisen verkostoja, hyödynnettiin julkisuutta ja luotiin kontakteja.