Vol 20 Nro 1 (2020): Moniulotteinen Eurooppa

					Näytä Vol 20 Nro 1 (2020): Moniulotteinen Eurooppa

Tämän numeron artikkelit osoittavat, miten Euroopan kauneus ja kiinnostavuus syntyy siitä moniulotteisuudesta, rosoisuudesta, joka on muokannut maanosaa kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti vuosisatojen ajan. Tämän moniulotteisuuden ja rosoisuuden toivoisi näkyvän myös keskusteluissa Euroopasta, sen nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa Eurooppaa, ei yhtä ja oikeaa eurooppalaista tulevaisuudenkuvaa.

Julkaistu: 2020-03-04