Vol 21 Nro 3 (2021): Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla

Postitie Hämeessä

Tässä teemanumerossa käännetään katse globaalia koronapandemiaa varhaisempaan ajanjaksoon ja pohditaan liikkuvuutta, rajoja ja rajoituksia 1800-luvun kontekstissa. Huomio kiinnittyy niihin kehityskulkuihin ja jatkumoihin, jotka ovat vaikuttaneet niin ihmisten konkreettiseen siirtymiseen paikasta toiseen kuin siihen, miten liikkuvuuden rajat tai rajoitukset ovat ilmentyneet tai miten niitä on kuvattu aikakauden taiteessa. Teemanumeron kolmea artikkelia yhdistää ennen kaikkea se, että niissä keskitytään liikkuvuuden rajoituksiin tai niihin reunaehtoihin, joiden määrittelemissä puitteissa paikasta toiseen siirtyminen, tilassa oleminen ja tilan rajaaminen ovat tapahtuneet.

Kuvateksti: Postitie Hämeessä, Werner Holmberg, 1860. CC.

Julkaistu: 2021-06-17